ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Αναλαμβάνουμε κάθε είδος τεχνικής υποστήριξης υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εργασιών και είμαστε άμεσα κοντά σας.

Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
 • Πραγματοποιούμε μελέτες Η/Μ και μελέτες φυσικού αερίου
 • Εκδίδουμε πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Περιγραφή Υπηρεσιών


Υδραυλικές εγκαταστάσεις:
 • Εγκαταστάσεις ύδρευσης
 • Εγκαταστάσεις αποχετεύσεις
 • Εγκαταστάσεις θέρμανσης
 • Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου
 • Επισκευές – συντηρήσεις – βλάβες
 • Αντικατάσταση λεβήτων και boiler
Ηλιακά:
 • Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων
 • Εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων θέρμανσης
 • Εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων βεβιασμένης κυκλοφορίας
 • Συντήρηση ηλιακών θερμοσιφώνων και ηλιακών συστημάτων
Ηλεκτρολογικά:
 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
 • Δομημένη καλωδίωση
 • Πίνακες
 • Επισκευές – συντηρήσεις - βλάβες
Κλιματισμός:
 • Τοποθέτηση και service κλιματιστικών
 • Τοποθέτηση αντλιών θερμότητας